Stichting Vakantiehuis De Sprinkhaan is in 1967 opgericht met als doel om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een leuke vakantie te bieden in een fijne omgeving.

En dat doen we nog steeds. 365 dagen per jaar, met de hulp van tal van vrijwilligers en sponsoren en met alle liefde en plezier. Gewoon omdat we vinden dat iedereen recht heeft op een onbezorgde vakantie of een weekend weg zonder obstakels.

Verkort beleidsplan

Dit beleidsplan geeft niet alleen een inzicht in hoe de Stichting te werk is gegaan in het verleden maar geeft ook een visie voor de toekomst. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen van de stichting, haar accommodatie, haar ambities en uiteraard de werving en het beheer van de fondsen. Dit beleidsplan is mede opgesteld in het kader van het verkrijgen van de ANBI-status. 

Organisatie: Wie we zijn

Stichting Vakantiehuis De Sprinkhaan is een organisatie die erop gericht is om kinderen en jong volwassenen met een beperking  een fijne vakantie te bezorgen. Stichting Vakantiehuis De Sprinkhaan wordt 100% gerund door vrijwilligers. Dit geldt dus ook voor het bestuur, dat naast een voorzitter, secretaris en penningmeester nog drie andere leden telt.

Doelstelling

De stichting heeft als doel de exploitatie van het Vakantiehuis De Sprinkhaan ten behoeve van kinderen, in het bijzonder kinderen met een beperking.  Zowel de term beperking als kinderen moet  in deze context ruim worden opgevat. Er komen op het vakantieverblijf zowel licht gehandicapte tot zeer zwaar gehandicapte kinderen, kinderen met autisme en andere aandoeningen waardoor een normale vakantie vaak niet mogelijk is. Daarbij kan de leeftijd variëren van zeer jong tot 35 jaar en ouder. De stichting streeft ernaar om dit te kunnen blijven doen: het verhuren van het vakantieverblijf voor een gereduceerd tarief, waarbij het zo aangekleed wordt dat de kinderen samen met de staf (en dergelijke) er ieder jaar met veel plezier terugkomen.

Ambities

Allereerst is de Stichting Vakantiehuis De Sprinkhaan erop gericht dat de kinderen een leuke tijd beleven. Een manier waarop dit doel wordt gerealiseerd is het geven van vrijheid aan groepen die in het vakantiehuis verblijven om hun eigen activiteiten te organiseren op voorwaarde dat het vakantiehuis en haar omgeving worden gerespecteerd. Anderzijds streeft de stichting ernaar het vakantiehuis zo up-to-date mogelijk te houden zodat het voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Hierbij vraagt het zwembad de meeste aandacht, gezien het gebruik en de verzorging ervan. Het pand wordt goed onderhouden waardoor het altijd schoon is.

Financiering

Zoals reeds vermeld biedt Stichting Vakantiehuis De Sprinkhaan het vakantieverblijf aan voor een gereduceerd tarief, hetgeen resulteert in een werkwijze die niet kostendekkend is. Daarbij moet de stichting het stellen zonder overheidssubsidie. Dit maakt fondsenwerving des te belangrijker voor de organisatie. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties. De Stichting Vrienden van de Sprinkhaan is het belangrijkste orgaan om inkomsten te vergaren. Vrienden van de Sprinkhaan worden in ruil voor een jaarlijkse donatie op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het vakantiehuis en kunnen jaarlijks met eigen ogen zien wat er is gerenoveerd, aangepast of aangeschaft. Naast de Vrienden van de Sprinkhaan is onze stichting afhankelijk van losse schenkingen door begunstigers waaronder bedrijven, verenigingen of familiefondsen. Hiermee hoopt de stichting de exploitatie van het vakantiehuis te kunnen waarborgen.

Vriend van De Sprinkhaan!

Jaarlijks genieten tal van mensen met een beperking van een fijne vakantie in De Sprinkhaan. Ze kunnen gewoon even onbezorgd genieten en niet denken aan wat niet kan, maar juist aan wat er wel allemaal mogelijk is.

Wat zou u ervan denken om de helden die naar Vakantiehuis De Sprinkhaan komen een steuntje in de rug te geven? Want de continuïteit van het vakantiehuis kan alleen worden verzekerd, als er donaties binnenkomen. Daarom hebben we begin 1993 de ‘Club van Vrienden van De Sprinkhaan’ opgericht. Met een jaarlijkse bijdrage van € 150,00 per vriend, kunnen we onder andere renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en zo de exploitatie van het vakantiehuis waarborgen. De fiscus heeft Stichting Vakantiehuis De Sprinkhaan aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die u doet aan een ANBI zijn zowel in de Inkomstenbelasting als in de Vennootschapsbelasting aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden.

Weten wat er speelt

Als ‘Vriend van De Sprinkhaan’, wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden van het wel en wee van het vakantiehuis. Zo kunt u jaarlijks met eigen ogen zien wat er gerenoveerd, aangepast en of aangeschaft is. Als bestuur van de stichting voeren we een transparant, verantwoord en doordacht beleid en garanderen we dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Alles komt ten goede aan het in stand houden van het Vakantiehuis, waarbij grote investeringen uiteraard vooraf voorgelegd zullen worden aan alle vrienden.

Organisatie details